תוכן שער פרק מפעלות הפלוגה בנושא גיוס לצי הבריטי


  1. הגיוס לצי הבריטי – זאב פריד
  2. הגיוס לצי הבריטי – אהרון אלטמן
  3. הגיוס לצי הבריטי – חיים ברס
  4. הגיוס לצי הבריטי – אברהם מירון – מירצקי
מרדכי לישצ'נסקי (בכינוי מוצה) והערות שמואל טנקוס