תוכן הנושא

תוכן שער פרק מפעלות הפלוגה בנושא הקמת נמל תל- אביב
  1. דף כותרת לפרק נמל תל- אביב
  2. זכרונותיו של יאיר שוחט (יישי) על הקמת נמל תל- אביב, 1936
  3. יאיר שוחט (יישי) נמל תל- אביב
  4. שייקה ערמוני, מנשה ברוך (נש), יעקב ורדי על הנמל
  5. שמואל טנקוס – רקע להקמת נמל תל- אביב
  6. זילברברג מרט, אהרון אלטמן ויאיר שוחט על הנמל