תוכן שער פרק מפעלות הפלוגה בנושא עליה ב' – ההעפלה
      00      דף כותרת לפרק ההעפלה
 1. זכרונות שמואל טנקוס מפעילות בעליה ב'
 2. שמוליק טנקוס על ההעפלה בשנות ה-1930
 3. מנשה ברוך (נש) מונה את שמות מלווי אניות ההעפלה
 4. זכרונות המעפיל דב מגן – ברצ'יק
 5. מקס על ההורדה מ"ולוס", 1934
 6. קטע מזכרונות מנשה ברוך (נש) על ה"פוסידון"
 7. ברצ'ק ושמואל טנקוס על "פוסידון" מצד החוף
 8. שלמה שפי על ה"טייגר היל" עם הערות טנקוס וברצ'ק
 9. מרדכי לישצנסקי (מוצה) על ה"אטרטו", עם הערות טנקוס
 10. ברצ'ק על קפטן דמיטרוס מה"קולורדו", עם הערות טנקוס
 11. מנשה ברוך (נש) וברצ'ק על ה"אסימי"
 12. יוסף גרינגר על עבודתו בהעפלה
 13. ההפלגה לפורט סעיד וההעפלה – קטע מדברי מכס זילברברג
 14. מרדכי לישצנסקי (מוצה) בקשר לאניה "אטרטו", 1939